Biodynamisk Forskning

Hvad er “de billeddannende metoder”

De billeddannende metoder anvendes traditionelt indenfor forskningen i biodynamik. Man skal holde tungen lige i munden, når det handler om den helt grundlæggende forståelse for de processer, der ligger til grund for de billeddannende metoder. Læs med her og bliv klogere.

Forstå “de billeddannende metoder”

De billeddannende metoder tager udgangspunkt i fødevareforskning og er metoder til at bestemme et givent produkts livskraft og sundhed. Man kan lidt firkantet sige, at det er billeder af fødevarernes kvalitet. Man bruger primært de billeddannende metoder i de biodynamiske jordbrug.

Der findes to forskellige former for billeddannende metoder, som anvendes i hele Europa. Der forskes meget og kontinuerligt i metoderne og nedenfor kan du læse en kort beskrivelse af de to anvendte metoder.

  • Biokrystallisationsmetoden

Denne metode foregår i det, der kaldes et klimakammer. Her inddampes produktet med kobberklorid og ekstraktet af denne inddampning danner et billede. Den orden og harmoni dette billede udtrykker er et udtryk for produktets livskraft og modenhed.

  • Stigbilledmetoden

Ved denne metode anvendes der specialpapir. Plantesaften stiger op i papiret og de linjer og farver papiret danner, er billede. Resultatet aflæses efter fastlagte regler og retningslinjer og er også her et udtryk for modenhed og livskraft i produktet.

Hvad kan du bruge “de billeddannende metoder” til

Har du eller ønsker du at få et biodynamisk jordbrug, kan du bruge resultatet af billederne fra de billeddannende metoder til at få en status på dine biodynamiske produkter sundhed og kvalitet. Det er der rigtig mange biodynamiske landmænd der benytter sig af.

Resultaterne kan også bruges til at forbedre sit jordbrug, så afgrøderne kan producere endnu bedre resultater. Med jævnlige prøver kan man nemlig se udviklingen i billederne, som jo netop i sig selv er er udtryk for produkternes modenhed og styrke. På den måde kan man optimere sit jordbrug til at producere endnu bedre biodynamiske produkter.