Biodynamisk Forskningsforening

Biodynamisk Forskningsforening

Landsbyvænget 7 Herskind DK 8464 Galten +45 3024 7207

Publikationer

Nedenfor er listet videnskabelige artikler, brochurer o.a., som foreningens forskningskoordinator Jens-Otto Andersen har udarbejdet eller bidraget til, samt links til forskellige artikler o.a.

J. Kahl, N. Busscher, G. Mergardt, J-O. Andersen, P. Doesburg, A.A. Meelursarn, A. Ploeger (2015): Standardization and performance test of crystallization with additives on wheat samples. Food Analytical Methods. Doi 10.1007/s12161-015-0142-6.

J. Kahl, J-O. Andersen, M. Athmann, N. Busscher, P. Doesburg, J. Fritz, U. Geier, G. Mergardt (2015): Laboratory intercomparison for biocrystallization (crystallization with additives) applied to different wheat varieties. Elemente der Naturwissenschaft 102, 5-13.

P. Doesburg, M. Huber, J-O. Andersen, M. Athmann, G. van der Bie, J. Fritz, U. Geier, J. Hoekman, J. Kahl, G. Mergardt, N. Busscher. (2014): Standardization and performance of a visual Gestalt evaluation of biocrystallization patterns reflecting ripening and decomposition processes in food samples. Biological Agriculture & Horticulture, online 24.12.2014. Doi: 10.1080/01448765.2014.993705.

St. Baumgartner, P. Doesburg, C. Scherr, J-O. Andersen (2012): Development of a biocrystallisation method for examining effects of homeopathic preparations on germinating cress seeds. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine. Doi: 10.1155/2012/125945.

F. Schweizer, J-O. Andersen, J. Laursen (2010): Beobachtungen bei der Kupferchloridkristallisation: vom ´Eiweiss-Vorbild’ zum ‚Kupferchlorid-Nachbild’. Elemente der Naturwissenschaft 92, 62-93.

N. Busscher, J. Kahl, J-O. Andersen, M. Huber, G. Mergardt, P. Doesburg, M. Paulsen, A. Ploeger (2010); Standardization of the biocrystallization method for carrot samples. Biological Agriculture and Horticulture, 27, 1-23.

M. Huber, J-O. Andersen, J. Kahl, N. Busscher, P. Doesburg, G. Mergardt, S. Kretschmer, A. Zalecka, A. Meelursarn, A. Ploeger, D. Nierop, L. van de Vijver, E. Baars (2010); Validation of the Visual Evaluation of Biocrystallizations. Development of a reliable and valid instrument for visual evaluation according to ISO-Norms for sensory analyses. Biological Agriculture and Horticulture. 27, 25-40.

N. Busscher, J. Kahl, J-O. Andersen, M. Huber, G. Mergardt, A. Ploeger (2006): Das Verfahren der Biokristallisation und das Konzept der Selbstorganisation. Elemente der Naturwissenschaft 85, 91-103.

J. Kahl, M. Huber, N. Busscher, S. Kretschmer, J-O. Andersen, G. Mergardt, M. Paulsen, P. Doesburg, A. Meier-Ploeger (2005); Entwicklung der Biokristallisation für die Unterscheidung von Proben mittels computerunterstützter Texturanalyse und visueller Bildauswertung, Beiträge zur 8. Wissenschaftstagung zum Ökol. Landbau, Kassel, März 1-4, 563-564.

J. Kahl, N. Busscher, G. Mergardt, J-O. Andersen, M. Huber, A. Meier-Ploeger (2004): Bestimmung der Zeitabhängigkeit der Kristallisationsvorgänge bei der Kupferchlorid-kristallisation als eine Voraussetzung zur Validierung der Methode. Elemente der Naturwissenschaft 80, 85-94.

J-O. Andersen, M. Huber, N. Busscher, J. Kahl, A. Meier-Ploeger (2003): A concentration matrix procedure for determining optimal combinations of concentrations in biocrystallization. Elemente der Naturwissenschaft 79, 97-114.

J-O. Andersen, K. Kaack, Kr.Thorup-Kristensen, M. Nielsen, R. Labouriau (2001): Comparative study of biocrystallization and chemical analyses of organic carrots, grown with different levels and types of green manure. Biological Agriculture and Horticulture 19, 29-48.

J-O. Andersen, C.B. Henriksen, J. Laursen, A.A. Nielsen (1999): Computerized image analysis of biocrystallograms originating from agricultural products. Computers and Electronics in Agriculture 22, 51-69.

J-O. Andersen, J. Laursen, P. Kölster (1998): A refined Biocrystallization Method applied in a Pictomorphological Investigation of a Polymere. Elemente der Naturwissenschaft 68, 1-20.

Biokrystallisation – Triangel-samarbejdet 2001-11 (2011; da.) En brochure med præsentation af Triangel-samarbejdet omkring de billeddannende metoder, med Kassel Universitet (D) og Louis Bolk Institut (NL), med vægten på biokrystallisations-metoden. Biokrystallisation / Triangel Samarbejdet 2001-11.pdf

Alternativ bagetest (2011; da.) En kortfattet præsentation af en metode til at undersøge bageegenskaber, ud fra fuldkornsmel, en bredspektret gærkultur og forlænget hævetid. Denne ‘Slow-Mix-test’ kompletterer den traditionelt anvendte Rapid-Mix-test, og er anvendelig for bl.a. ældre sorter med en blødere gluten-struktur, og for sorter til økologisk / biodynamisk dyrkning.  Slow-Mix-bagetest 2011.pdf

Fødevarekvalitet – et billede siger mere end..? (2007; da.) Brochure fra 2007, der kortfattet præsenterer foreningen, dens målsætninger og arbejde. Brochuren markerer samtidig foreningens 10-års jubilæum. Brochure 2007.pdf

Doktorafhandling om biokrystallisationsmetoden (2007; tysk) Afhandlingen fra 2007, der er udarbejdet af dr. J. Kahl ved Kassel Universitet, dokumenterer metodens væsentlige eksperimentelle forhold, samt en række resultater fra undersøgelse af gulerødder, hvede og æbler fra økologiske og konventionelle dyrkningssystemer. Doktorafhandling 2007.pdf

Undersøgelse af æblesafter/-juicer fra det danske detailmarked (2007; da.) En kortfattet populær artikel, der har været trykt i Biodynamisk Tidsskrift i 2007, om kvalitet af 6 æblesafter/-juicer fra supermarkeder og helsekostbutikker. Produkterne er undersøgt for bl.a. C-vitamin og billedddannende egenskaber ved biokrystallisation og stigbilledmetoden. Æblesaft 2007.pdf