Biodynamisk forskning

Biodynamisk forskning

Biodynamisk Forskningsforening

Publikationer

Nedenfor er listet nogle af de brochurer, videnskabelige artikler o.a., som foreningen har udarbejdet eller bidraget til. Nederst er givet et par aktuelle links til andre forskeres artikler om biokrystallisation.

Ernæringskvalitet – let at tale om, svært at måle. Populær artikel fra Biodynamisk Tidsskrift om ernæringskvalitet, og behovet for mere helhedsorienterede tilgange, med et agurkeforsøg som eksempel. AgurkeArtikelBTdec2013.pdf

Virkning af homøopatiske D30 potenser på spirende karsefrø (2012; engl.) En artikel der præsenterer en ny metode til at undersøge virkningen af homøopatiske potenser på spirende karsefrøs billeddannende egenskaber i biokrystallisation. HomøopatiArtikel2012.pdf

Biokrystallisation – Triangel-samarbejdet 2001-11 (2011; da.) En brochure med præsentation af Triangel-samarbejdet omkring de billeddannende metoder, med Kassel Universitet (D) og Louis Bolk Institut (NL), med vægten på biokrystallisations-metoden. Biokrystallisation / Triangel Samarbejdet 2001-11.pdf

Alternativ bagetest (2011; da.) En kortfattet præsentation af en metode til at undersøge bageegenskaber, ud fra fuldkornsmel, en bredspektret gærkultur og forlænget hævetid. Denne ‘Slow-Mix-test’ kompletterer den traditionelt anvendte Rapid-Mix-test, og er anvendelig for bl.a. ældre sorter med en blødere gluten-struktur, og for sorter til økologisk / biodynamisk dyrkning.  Slow-Mix-bagetest 2011.pdf

Validering af visuelle kriterier i biokrystallisations-billeder (2010; engl.) Videnskabelig artikel med titlen ‘Standardisation and Validation of the Visual Evaluation of Biocrystallizations’ (M. Huber et al. 2010; Biological Agriculture and Horticulture 27, 25-40). BAH Huber 2010.pdf

Standardiseret metode til undersøgelse af gulerodsprøver i biokrystallisation (2010; engl.) 
(Kahl et al. 2010; Biological Agriculture & Horticulture 27, 1-23). BAH Busscher 2010.pdf

Undersøgelse af det såkaldte Vorbild-fænomen i biokrystallisation (2010; engl.) Videnskabelig artikel med titlen ‘Beobachtungen bei der Kupferchloridkristallisation: vom ‘Eiweiss-Vorbild’ zum ‘Kupferchlorid-Nachbild’. (Fr. Schweizer et al. 2010; Elemente der Naturwissenschaft 92, 62-93). Vorbild Article 2010.pdf

Fødevarekvalitet – et billede siger mere end..? (2007; da.) Brochure fra 2007, der kortfattet præsenterer foreningen, dens målsætninger og arbejde. Brochuren markerer samtidig foreningens 10-års jubilæum.Brochure 2007.pdf

Doktorafhandling om biokrystallisationsmetoden (2007; tysk) Afhandlingen fra 2007, der er udarbejdet af dr. J. Kahl ved Kassel Universitet, dokumenterer metodens væsentlige eksperimentelle forhold, samt en række resultater fra undersøgelse af gulerødder, hvede og æbler fra økologiske og konventionelle dyrkningssystemer. Doktorafhandling 2007.pdf

Undersøgelse af æblesafter/-juicer fra det danske detailmarked (2007; da.) En kortfattet populær artikel, der har været trykt i Biodynamisk Tidsskrift i 2007, om kvalitet af 6 æblesafter/-juicer fra supermarkeder og helsekostbutikker. Produkterne er undersøgt for bl.a. C-vitamin og billedddannende egenskaber ved biokrystallisation og stigbilledmetoden. Æblesaft 2007.pdf

Bestemmelse af optimale koncentrationer til biokrystallisations-undersøgelser (2003; engl.)
Videnskabelig artikel med titlen ‘A concentration matrix procedure for determining optimal combinations of concentrations in biocrystallisation’ (J-O. Andersen et al. 2003; Elemente der Naturwissenschaft  79; 2/2003). EdN Andersen 2003.pdf