Biodynamisk Forskningsforening

Biodynamisk Forskningsforening

Landsbyvænget 7 Herskind DK 8464 Galten +45 3024 7207

Forsiden

Velkommen til vor hjemmeside, med information om foreningens målsætninger og aktiviteter, om vor forskning i de billeddannende metoder, og om vore formidlings- og kursusaktiviteter.

Biodynamisk Forskningsforening er en almennyttig forening, stiftet i 1997, og godkendt 2004 af Direktoratet for FødevareErhverv som privat forskningsinstitut under Innovationsloven. Foreningens primære målsætning er at forske i fødevarekvalitet på et udvidet naturvidenskabeligt grundlag, samt at formidle kendskab til biodynamisk jordbrug og forskning, og til en helhedsorienteret forståelse af fødevarekvalitet.

Foreningen har i et tæt samarbejde med Kassel Universitet (D) og Louis Bolk Institut (NL) 2001-2011 gennemført en omfattende udvikling og dokumentation af biokrystallisations-metoden. Denne er i dag videnskabeligt godkendt.

Opgaven er i de kommende år at dokumentere metodens mest frugtbare anvendelsesområder, at få metoden etableret ved flere forskningsinstitutioner, og at få metoden godkendt officielt som metode til undersøgelse af afgrøder og fødevarer. Det sidstnævnte vil gøre det muligt for virksomheder at anvende metoden i deres produktinformation.